Členská základna

MUDr. Jarmila Überhuberová

předseda Spolku pro krasovou speleoterapii, CEO

PhDr. Dana Hübelová Ph.D.

dozorčí člen rady, CFO

Ing. Karel Klobása

výkonný člen rady, COO

 

MUDr. Ariana Lajčíková, CSc.

člen spolku

RNDr. Alena Nováková, CSc.

člen spolku

Lenka Prokopová

člen spolku