Historie zpřístupňování Císařské jeskyně

Ing. Karel Klobása

Ostrovská vodní jeskyně, zvaná též Císařská jeskyně (na památku návštěvy Ferdinanda a Maxmiliána, synů císaře Františka I., v roce 1808), byla turisticky zpřístupněna ve 30. letech minulého století. Tímto způsobem byla využívána až do roku 1953, kdy byla zaplavena vodou. V tomto stavu zůstala až do roku 1987, kdy byly prováděny čerpací pokusy za účelem objasnění hydrologických poměrů. Současně bylo uvažováno o jejím novém zpřístupnění a úpravě pro potřeby speleoterapie, což však představovalo poměrně vysoké finanční náklady. Příznivý obrat nastal koncem roku 1992, kdy Česká televize uspořádala pro Dětskou léčebnu jeden ze svých dobročinných Adventních koncertů, jehož výtěžek se stal základním kapitálem pro projektové a stavební práce v Císařské jeskyni. Pokračování dále Historie.pdf