deska spolku

Facebook https://www.facebook.com/skspeleoterapie

A lot of love not only for loved ones, life runs kindly just because we are there for each other.
Hodně lásky nejen pro milované, život běží laskavě jen proto, že jsme tu jeden pro druhého.